Definitieve richtlijn permanente vorming en vervaldatum badges

publish date
29.06.2020

Campus Vesta heeft de cursisten hulpverlener-ambulancier tijdens de coronacrisis al enkele keren gecontacteerd in verband met de organisatie van de opleidingen van de dringende geneeskundige hulpverlening.

Het opschorten en het gefaseerd heropstarten van de opleidingen was en is niet evident. Elke beslissing heeft een rechtstreekse of onrechtstreekse impact op het opleidingstraject van de ambulancier.

In een vorige communicatie had de school aangegeven dat de opgeschorte lessen van de permanente vorming in aanmerking zouden komen voor het bijscholingstraject. Tevens hadden alle Nederlandstalige ambulancierscholen een pro rata systeem uitgewerkt met een maximum van 12 lesuren.

FOD Volksgezondheid heeft echter een nieuwe richtlijn uitgewerkt die alle vorige beslissingen herroept. Campus Vesta heeft nog even gewacht tot er volledige zekerheid was over deze nieuwe procedure. Maar intussen is duidelijk geworden dat de nieuwe richtlijn wel degelijk zal worden toegepast!

Wat wijzigt er?

Basisopleiding DGH

Geen wijzigingen. De opleiding (incl. stage) mag worden hervat.

Permanente vorming

Wijzigingen:

 • De richtlijn van FOD Volksgezondheid tot validatie van de opgeschorte lessen wordt opgeheven. Het pro rata systeem wordt opgeheven.
 • Enkel de effectief gevolgde lesuren komen in aanmerking voor het bijscholingstraject.

Vanaf september 2020 kunnen de reguliere permanente vormingen opgestart worden, zowel centraal op Campus Vesta als decentraal verspreid over de provincie.

Brevetdatum/vervaldatum badge 112

Wijzigingen:

 • Elke geldige badge 112 wordt, rechtstreeks door FOD Volksgezondheid, verlengd met één volledig jaar.
 • Bovendien wordt de eerste vervaldatum gezet op 1 september 2021. Dit betekent dat geen enkele geldige (!) badge vervalt vóór deze datum.

Concreet betekent dit dat elke hulpverlener – ambulancier 6 jaar (in plaats van 5 jaar) de tijd krijgt om 120 lesuren te volgen.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Mijn badge 112 vervalt op een datum tussen 12 maart 2020 en 31 augustus 2020…
  De vervaldatum van jouw badge wordt door FOD Volksgezondheid op 1 september 2021 gezet.
 • Mijn badge 112 vervalt op 1 januari 2023… 
  De vervaldatum van jouw badge wordt door FOD Volksgezondheid op 1 januari 2024 gezet.
 • Mijn badge 112 werd net voor 12 maart 2020 verlengd… 
  Ook de vervaldatum van jouw badge wordt door FOD Volksgezondheid met een volledig jaar verlengd.

Om duurzaamheidsredenen zullen er geen nieuwe badges uitgereikt worden door de FOD Volksgezondheid.

Centrale eindevaluatie

 • De centrale eindevaluatie wordt opnieuw opgestart vanaf september 2020.
 • Aangezien de vervaldatum van de badges van een grote groep ambulanciers (vervaldatum tussen 12 maart 2020 en 31 augustus 2021) verschoven wordt naar 1 september 2021, zal Campus Vesta het inschrijvingssysteem aanpassen.
 • Omdat het onmogelijk is om iedereen op hetzelfde moment te evalueren, zal de school op maandag 3 augustus 2020 (vanaf 9 uur) een volledige planning van alle evaluatiemomenten voor het jaar 2021 vrijgeven.

Opgelet:

Vervalt jouw oorspronkelijke badge vóór 1 september 2021 (of kort erna) en wil je zeker zijn dat je na deze datum een geldige badge 112 behoudt, kies dan vanaf 3 augustus 2020 zo gauw mogelijk een evaluatiemoment dat voor jou past.

De school zal een ruim aanbod voorzien, weliswaar telkens met een maximaal aantal inschrijvingen. Is het maximum bereikt, dan moet je een ander evaluatiemoment kiezen.

Volgende van de detaillijst