Tips om jezelf en onze hulpverleners gezond te houden

publish date
16.03.2020

In de strijd tegen corona doen wij als school voor veiligheidsopleidingen een warme oproep om je gezond verstand te gebruiken en de richtlijnen te volgen. Doe het voor jezelf, je familie, je vrienden, je buren en zeker ook voor alle hulpverleners die het beste van zichzelf moeten kunnen blijven geven!

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

1. Blijf thuis als je ziek bent.

2. Was regelmatig je handen.

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).

3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.

5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Meer tips, informatie en nieuws vind je op www.info-coronavirus.be/nl.