Resultaten bodemonderzoek

publish date
04.03.2022

Het is niemand ontgaan dat er het laatste jaar heel wat te doen is rond PFOS-vervuiling.

Als veiligheidscentrum, waar ook brandweeroefeningen doorgaan, willen wij onze buurtbewoners laten weten dat er op de site van Campus Vesta sinds 2007 niet meer gewerkt wordt met PFOS-houdend blusschuim.

In 2015 hebben wij bovendien geïnvesteerd in een nieuw waterzuiveringssysteem en is er speciaal voor ons een blusschuim ontwikkeld zonder milieubelastende producten.

Bij onze voorloper, vzw Piba, werd nog wel, beperkt weliswaar, met PFOS-schuim gewerkt omdat dit toen het standaardschuim was. Maar de meeste oefeningen vonden plaats op onze speciaal aangelegde oefenplaat. Deze plaat, die we nu nog steeds gebruiken, bestaat uit twee lagen beton met telkens een ondoordringbare laag eronder. Er kan dus in principe geen schuim onze bodem vervuilen.

Ook onze nieuwe industriële oefenplaat, die bijna afgewerkt is, wordt op dezelfde wijze gebouwd en is ook aangesloten op het waterzuiveringssysteem. Dus ook daar kan er geen bodemverontreiniging plaatsvinden.

Wij hebben als Campus Vesta geen enkele reden om van een onrustwekkende situatie te spreken. Het beperkt gebruik van het PFOS-houdend blusschuim in het verleden, de constructie van onze oefenplaten en het waterzuiveringssysteem zorgen voor een kleine kans op verontreiniging.

Omdat wij de bezorgdheid van onze buurtbewoners hoog in het vaandel dragen, wilden we deze kleine kans op verontreiniging, zowel aan de oefenplaat als op andere plekken, volledig kunnen uitsluiten. Daarom hebben we vorig jaar op het ganse terrein bodemonderzoeken laten uitvoeren waar we de nadruk legden op PFOS-verontreiniging.

De resultaten van deze bodemonderzoeken tonen lichte verontreinigingen op twee plaatsen op ons terrein. Het gaat om geïsoleerde plaatsen die niet grenzen aan percelen van buurtbewoners.

We kregen het advies om als voorzorgsmaatregel de zone regelmatig schoon te maken en te voorkomen dat de grond verstuift.

Belangrijk om weten is dat de verontreiniging, die nu vastgesteld is, ook niet kan toenemen omdat we sinds 2007 geen PFOS-houdend blusschuim meer gebruiken. Omdat veiligheid onze grootste prioriteit is en blijft zullen deze specifieke plaatsen en de site verder onderzocht worden. We gaan hiervoor een bodemsaneringsdeskundige type 2 aanstellen. De bedoeling van dit tweede onderzoek is om te kijken of er aanvullende maatregelen moeten genomen worden.

We herhalen graag dat dit om beperkte geïsoleerde vervuilingen gaat, er is op dit moment geen enkele reden om uit te gaan van een acuut verontrustende situatie.

Verder geven we nog de extra voorzorgsmaatregelen mee die het Agentschap Zorg en Gezondheid ons bezorgde voor de omwonenden die binnen de straal van 500m rond de site wonen:

  • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te makenof om ermee te koken.
  • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad te vullen of om uw moestuin water tegeven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen,toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuitduurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.