Studiedag 'veilig omgaan met nieuwe energie' op 9 april

publish date
23.02.2024

Ongetwijfeld heeft nieuwe energie ook in uw bedrijf haar intrede gemaakt. Zonnepanelen, windmolens, energieopslag met batterijen, voertuigen op nieuwe energie, … ze is in vele gedaanten aanwezig en wordt steeds belangrijker. Maar nieuwe energie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Hoe gaat u als bedrijf veilig om met deze nieuwe energie?

Om een antwoord te bieden op deze grote uitdaging organiseert Campus Vesta op 9 april 2024 een studiedag 'veilig omgaan met nieuwe energie – een klare kijk op nieuwe energie en hoe we als bedrijf er veilig mee kunnen omgaan’.

Inhoud

Allereerst willen we u bewust maken van de specifieke eigenschappen van nieuwe energie en de gevaren voor veiligheid en gezondheid. Welke soorten nieuwe energie bestaan er en wat zijn hun toepassingen?

We overlopen met u enkele incidenten met nieuwe energie wereldwijd en bekijken samen welke lessen we hieruit kunnen trekken.

Welke preventieve maatregelen kan ik treffen in mijn bedrijf? Hoe reageer ik adequaat als er toch een incident gebeurt? Welke adequate beschermingsmiddelen en blusmiddelen bestaan er? Hoe voer ik een lastminute risicoanalyse uit?

Het gedetailleerde programma van deze opleiding vindt u onderaan.

Doelpubliek

De studiedag richt zich tot medewerkers van uw bedrijf die instaan voor preventie, veiligheid en het bestrijden van incidenten, onder wie preventieadviseurs, bedrijfshulpverleners, bedrijfsbrandweer, eerste interventieploeg, leidinggevenden, …

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De deelnemers krijgen aan het einde van de studiedag een handige overzichtskaart mee.

Programma

8 - 8.30 uur: verwelkoming

8.30 - 8.45 uur: algemene inleiding

 • introductie
 • cursusverloop
 • leerdoelen

8.45 - 10:30 uur: Als bedrijf veilig omgaan met nieuwe energie

 • informatie rond nieuwe energie: ISO 17840
   
 • verschillende soorten nieuwe energie en hun toepassingen:
 • hybride en elektrische voertuigen
 • voertuigen op aardgas (CNG, LNG)
 • voertuigen op waterstof (H2)
 • zonnepanelen en windmolens
 • opslag van energie op grote schaal: Energie Opslag Systemen (EOS)
 • laden en laadpalen
   
 • veiligheids- en gezondheidsaspecten betreffende de verschillende soorten nieuwe energie
 • lessons learned over wereldwijde incidenten met nieuwe energie
 • Welke preventieve maatregelen kan u nemen in uw bedrijf?
 • Hoe kan u best uw werknemers informeren en voorbereiden?
 • Hoe te handelen bij een incident met nieuwe energie:
 • Hoe voert u een lastminute risicoanalyse uit?
 • Wat zijn de mogelijkheden en grenzen als bedrijf bij een incident met nieuwe energie?
 • Over welke hulpmiddelen beschikken we momenteel?
 • Welke adequate blusmiddelen zijn er momenteel ter beschikking?
 • Welke beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk?
 • Hoe kan u zich op de komst van andere diensten veilig voorbereiden?

10:30 - 10:45 uur: pauze

10:45 - 11:45 uur:  Als bedrijf veilig omgaan met nieuwe energie: vervolg

11:45 - 12:30 uur: lunch

12:30 - 14:30 uur: Als bedrijf veilig omgaan met nieuwe energie: vervolg

14:30 - 14:45 uur: pauze

14:45 - 15:45 uur: praktijkcases 'incidenten met nieuwe energie' - in groepen worden realistische cases uitgewerkt en samen besproken

15:45 - 16 uur: evaluatie cursus

Praktisch

De prijs bedraagt 250 euro (lunch inbegrepen).

Inschrijven kan tot 2 april via onderstaande link.

Meer info

Ronald Ackermans, afdelingsdirecteur hulpverlening, T 03 205 19 58, E ronald.ackermans@campusvesta.be