Vanaf 27 mei enkelrichtingsverkeer van Zandhoven naar Lier

publish date
25.05.2019

Op maandag 27 mei start de volgende fase van de heraanleg van de Liersebaan (N14) in Zandhoven. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten. Er wordt dan gestart met het aanpassen van de brugvoegen op de brug over de snelweg, met de bouw van een tunnel onder de op- en afrit van de E313 richting Antwerpen en met de vernieuwing van de oostkant van de Liersebaan (rijbanen richting Lier). De nieuwe fase brengt ook een andere situatie op de weg met zich mee.

Omdat de ruimte op de brug over de E313 beperkt is, kan er tijdens de werken aan de brugvoegen maar één rijstrook gebruikt worden door het verkeer. Het verkeer van Zandhoven richting Lier blijft mogelijk. Het verkeer in de andere richting volgt een omleiding via de Herentalsebaan, Hofstraat en Vierselbaan. Het eenrichtingsverkeer geldt vanaf de Kerkstraat tot aan de oprit van de E313 richting Hasselt, zodat die oprit wel vanuit de twee richtingen bereikbaar blijft.

Omdat de omleiding naar Zandhoven samenvalt met de fietsomleiding, worden op het kruispunt Herentalsebaan-Hofstraat-Dijkstraat tijdelijk verkeerslichten geplaatst. Dit om de veiligheid van de fietsers te verbeteren en het verkeer er zo vlot mogelijk te laten verlopen. Fietsers kunnen de Zagerijstraat enkel vanuit Zandhoven bereiken. Vanaf ongeveer 11 juni wordt het fietspad tussen de brug over de E313 en het kruispunt met de oprit naar Antwerpen opgebroken. Fietsers kunnen dan via de oude fietsverbinding vanaf de brug naar het jaagpad en terug.

De werken op de brug over de E313 tot aan de Kanaalstraat duren ongeveer 6 weken en zullen naar verwachting in de eerste helft van juli, voor het bouwverlof, afgerond zijn.

Bereikbaarheid op- en afritten E313

Onder de oprit naar Antwerpen en de afrit komende van Hasselt komt een tunnel die de toekomstige carpoolparking verbindt met het jaagpad en de Venstraat. Om deze tunnel te kunnen bouwen, moet de bestaande op- en afrit worden opgebroken. Het verkeer van en naar de snelweg kan tijdens deze werken over tijdelijke rijstroken op het terrein van de nieuwe carpoolparking. De op- en afritten van de E313 blijven op die manier maximaal toegankelijk.

  • Oprit naar Hasselt: bereikbaar vanuit de twee richtingen.
  • Oprit naar Antwerpen: enkel bereikbaar voor verkeer uit Zandhoven/Zoersel. Verkeer vanuit Lier volgt de omleiding via de Herentalsebaan en Vierselbaan en kan zo vanuit richting Zandhoven naar de oprit rijden.
  • Afritten vanuit Hasselt en Antwerpen: verkeer rijdt verplicht linksaf richting Lier. Wie richting Zandhoven moet, rijdt eerst richting Lier en volgt vanaf de Herentalsebaan de omleiding naar Zandhoven.
  • Alternatieve route: wie de werfzone wil vermijden, kan ook gebruik maken van de op- en afrit 20 Herentals-West (van Hasselt naar Lier) of de op- en afrit 19 van de E34 in Oelegem (van Lier naar Antwerpen of van Antwerpen naar Zandhoven/Zoersel).

Op www.wegenenverkeer.be/zandhoven en op www.vlaamsewaterweg.be/brug-massenhoven vind je altijd de meest recente informatie over het project.

Volgende van de detaillijst