Vleermuizen houden van Campus Vesta

publish date
13.02.2020

Ons domein biedt niet alleen veel mogelijkheden voor veiligheidsopleidingen. Het is ook een geliefkoosde overwinterplek voor vleermuizen. Uit een telling in het eerste weekend van februari blijkt dat ze in het fort van Broechem dit jaar met zijn 484 overwinteren. Daarmee behoort het fort tot een van de grootste (bekende) overwinteringsplaatsen in Vlaanderen.

De vleermuizen zijn met tien procent minder dan vorig jaar, maar schommelingen zijn redelijk normaal bij de aanwezige soorten. De evolutie moet op lange termijn gevolgd worden en die ziet er goed uit

De ingekorven vleermuis is een nogal gevoelige soort omdat ze een erg lange winterslaap houdt. Ze slapen tot begin mei. Niet zelden vertrekken de laatste dieren pas 15 mei. Deze heel zeldzame en verstoringsgevoelige soort verscheen voor het eerst in het fort van Broechem in 2000-2001. Hun aantal schommelde wat, maar de laatste jaren lijkt het aantal dieren flink te stijgen. 

Het fort van Broechem herbergt nog steeds heel veel baard/Brandts’ vleermuizen. Dit zijn soorten die in normale omstandigheden veeleer de koudere en drogere delen van het fort opzoeken. Deze soorten daalden na een record in 2017.

Volgende van de detaillijst