Industriële brandbestrijding (basis)

Doelgroep

 • Je bent lid van een openbare brandweerdienst of professionele bedrijfsbrandweerdienst.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.
 • Op de dag van de aanvang van de cursus ben je minimaal 18 jaar oud.
 • Je hebt een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei. Haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.
 • Je beschikt over een attest 'brandweerman' en 'persoonlijke bescherming' overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten.

Om een maximaal rendement na te streven en om de veiligheid permanent te garanderen, gaan we ervan uit dat de deelnemers al over een bepaalde voorkennis beschikken.

Leerdoelstellingen

Je krijgt een opleiding in de verschillende deelaspecten van 'industriële brandbestrijding'.

Na de opleiding ken je de verschillende types van branden. Je bent in staat onder bevel van een bevelvoerder de juiste blusstof en de juiste blustechniek te kiezen en toe te passen. Je kan, bij een uitruk binnen het korps, een goede koeling tot stand brengen en een brandincident controleren in samenspraak met de verantwoordelijken van het getroffen bedrijf of object.

Programma

Theorie

 • Types van branden
 • Keuze van de juiste blusmiddelen
 • Blustechniek en -tactiek

Praktijk aan de hand van gestuurde demo's

 • Brand klasse B, blussing en techniek bij gebruik van:
 • CO₂
 • Poeder
 • Schuim
 • En op verschillende objecten:
 • Plasbrand
 • Uitstroom
 • Brand met objecten
 • Brand klasse C, hose-handling, koelen en basistechnieken
 • Scenario’s:
 • Oefening in koelen
 • Oefening in gecombineerde schuim- en poederblussing
 • Gecombineerde oefening
 • Benaderings- en koeltechnieken
 • Toepassen van schuim

Datum

2 dagdelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken).

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.