Beveiliging interventies openbare weg (bevelvoering)

Doelgroep

  • Je bent lid van een openbare hulpdienst.
  • Je hebt de schriftelijke goedkeuring van de overheid.
  • Je hebt minimaal de graad van korporaal met het brevet sergeant.

Leerdoelstellingen

Je vergaart kennis over het wettelijke kader van de beveiliging van interventies op de openbare weg, de inzetbaarheid en de uitrukprocedure voor het beveiligingsvoertuig, de diverse types van wegen en hun mogelijke gevaren, het belang van signalisatiekleding, de beschikbare uitrusting van het beveiligingsvoertuig en het toepassingsveld ervan. Je kent de verschillende signalisatiemiddelen en je kunt het gebruik ervan bevelen. Je kunt de procedure voor het afbakenen van de interventiezone toepassen en toezicht uitvoeren. Je kent de gedragsregels bij interventies op de openbare weg en je kunt deze regels doen naleven. Je hebt een goed inzicht in uiteenlopende verkeerssituaties. Bovendien kun je ook adequaat communiceren met andere disciplines op het terrein.

Programma

4 uur theorie en 3 uur praktijk

  • samenvatting van de opleiding op het niveau brandweerman
  • afbakening
  • wetgeving
  • opstelling van commandovoertuigen en rol van de bevelvoerder
  • multidisciplinair overleg in functie van de beveiliging
  • variatie op de standaardprocedures

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktisch examen gebeurt in de vorm van een permanente evaluatie.

Datum

op aanvraag

Maximum aantal deelnemers

theorie: 24
praktijk: 12

Meer info?