CFBT (houtgestookte flashover)

Doelgroep

 • Je  bent lid van een openbare of bedrijfsbrandweerdienst.
 • Een bepaalde voorkennis is vereist.

Leerdoelstellingen

Je ontdekt onder gecontroleerde omstandigheden de fenomenen backdraft en flashover.

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht in het verloop van een brand en de fenomenen flashover, backdraft en rookgasexplosie. Je hebt notie van verschillende straalpijp- en vorderingstechnieken.

Je leert de signalen van een nakende backdraft of flashover te herkennen. Je moet afhankelijk van de omstandigheden de correcte straalpijptechniek toepassen om een efficiënte rookgaskoeling uit te voeren. Na de opleiding ben je in staat om op een veilige manier een warme met rook gevulde ruimte te betreden en te vorderen in deze ruimte.

CFBT
staat voor Compartment Fire Behavior Trainer. Flashover of vlamoverslag is een term in de brandbestrijding waarmee het explosief ontbranden van in een ruimte aanwezige gassen wordt aangeduid. Een backdraft is een situatie die kan voorkomen als een brand in een afgesloten ruimte gesmoord is door een tekort aan zuurstof.

Programma

Theorie: 2 uur

 • brandverloop

o    normale brandcurve/realistisch brandverloop

o    brandstof versus ventilatiegecontroleerde brand

 • karakter van de verbranding van de rookgassen

o    concentratie rookgassen

o    energie-inhoud van de rookgassen

o    afvoer rookgassen/toevoer lucht

 • flashover

o    definitie

o    verloop op de brandkromme

o    evolutie tot een flashover

o    herkenning

 • backdraft

o    definitie

o    verloop op de brandkromme

o    evolutie tot een backdraft

o    de realiteit

o    herkenning

 • rookgasexplosie

o    definitie

o    risico’s

o    herkenning

 • blusmethode/koelmethode

Praktijk: 6 uur

 • inoefenen eenvoudige straalpijptechnieken        
 • demonstratie + rookgaskoeling op reëel vuur
 • brandontwikkeling
 • vorming rookgaslaag

o    ontsteking rookgaslaag (roll-over)

o    individuele koeling rookgaslaag tot onder zelfontbrandingstemperatuur

 • inoefenen deurprocedure
 • inoefenen vorderingstechniek met 3D koeltechniek, temperatuurcheck
 • gecombineerd inoefenen deurprocedure en vorderingstechniek met 3D koeltechniek
 • toepassing vorderings- en koeltechniek in aanvalscontainer (reëel vuur en rook)
 • demonstratie backdraft

o    brandontwikkeling

o    roll-over versus flashover

o    ontwikkeling van enkele backdrafts (reëel vuur en rook)

Er volgt een schriftelijk examen. Het praktijkgedeelte bestaat uit een permanente evaluatie. Deze opleiding leidt tot een attest.

Datum

doorlopend, 2 dagdelen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (data af te spreken)

Maximum aantal deelnemers

8

Meer info?