Duiker module I

Deelnemingsvoorwaarden

  • Je bent al brandweerman bij een openbare dienst.
  • Je slaagt voor de ingangsproef. Die omvat een zwemproef van 200 meter zonder materiaal, 20 meter apnea zonder materiaal en het opduiken en 15 meter slepen van een pop. We vragen geen atleten, maar een brandweerduiker moet wel over een goede fysieke conditie beschikken.
  • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid, opgesteld door een arts met ervaring in hyperbare duikgeneeskunde.

Leerdoelstellingen

Je wordt opgeleid om in uiteenlopende omstandigheden veilig te duiken.

Programma

Theorie

  • materiaal
  • fysica
  • decompressieongevallen
  • hypothermie
  • tabellen + nieuwe decompressietechnieken
  • barotrauma

Praktijk

Na elke theorieles zet je de nieuw verworven kennis meteen in de praktijk om. Je voert acht duiken in open water uit onder begeleiding van een instructeur van de brandweerschool. Hierbij train je op uiteenlopende duikscenario’s.

Aantal deelnemers

Maximum 20

Startdatum

17 januari 2024

Downloads

Meer info?