Duiker module II

Voorwaarden voor deelname en toegangsproeven

  • Kandidaten uit module I moeten een minimum van 8 duiken behalen en slagen voor alle proeven voorzien tijdens de opleiding module 1 vóór de start van module 2. Deze kandidaten moeten bovendien ook deelnemen en slagen voor de ingangsproeven module 2.
  • Andere kandidaten die module I niet hebben gevolgd, kunnen module 2 aanvatten indien ze minimum een 2* duiker Nelos of gelijkwaardig brevet kunnen voorleggen en slagen voor de ingangsproeven module 2. Het brevet moet gehomologeerd zijn op de datum van de eerste ingangsproef waaraan de kandidaat deelneemt. Hierop zullen GEEN afwijkingen toegestaan worden.
  • Kandidaten die geen bewijs van de homologatie van hun brevet (CMAS/PADI-kaartje of ander officieel document van de duikfederatie) kunnen voorleggen op de dag van de eerste ingangsproef zullen GEWEIGERD worden voor de cursus.
  • Op de dag van de eerste ingangsproef waaraan de kandidaat deelneemt zal deze een medisch attest (zie bijlage) moeten voorleggen dat bewijst dat de kandidaat goedgekeurd is om opgeleid te worden als interventieduiker bij de brandweer. Indien het attest die dag niet voorgelegd kan worden, zal de kandidaat GEEN toegang verleend worden tot de cursus. De toegangsproef zal ook niet op een latere datum uitgevoerd kunnen worden.

Leerdoelstellingen

Je gaat je als brandweerduiker verder specialiseren.

Maximum aantal deelnemers

24

Uiterste inschrijvingsdatum voor ALLE kandidaten     

woensdag 26 juni 2024

Opgelet: om organisatorische redenen kunnen wij het ons niet veroorloven om af te wijken van dit tijdschema. Inschrijvingen na deze datum zullen niet meer aanvaard worden!

De datum van ontvangst van de inschrijving bij Campus Vesta geldt als inschrijvingsdatum.

Startdatum

4 september 2024

Meer info