Postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen

Het postgraduaat adviseur in gevaarlijke stoffen start om de twee jaar en heeft een looptijd van 1,5 jaar. De volgende reeks start in januari 2022 en loopt dus over twee academiejaren (academiejaar 2021-2022 en academiejaar 2022-2023). 

Wat?

Dit postgraduaat heeft als doel om adviseurs op te leiden die op een snelle en gestructureerde wijze advies kunnen verlenen aan brandweeroversten, beleidsverantwoordelijken of bedrijfsmanagement bij incidenten met gevaarlijke stoffen en grote branden. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken en de gepaste acties op het terrein inhouden zodanig de impact voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken/vermijden.

De inhoud van de opleiding wordt aangebracht door drie partijen:

 • De Universiteit Antwerpen reikt een wetenschappelijk onderbouwde basisvorming aan.
 • De brandweerschool Campus Vesta zorgt voor praktisch georiënteerde onderdelen d.m.v. praktijkvoorbeelden en casussen.
 • De chemische bedrijven leveren bijzondere expertise.

Voor wie?

Het postgraduaat is bedoeld voor medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Er wordt een grondige basiskennis van chemie, brandbestrijding, ongevalsbestrijding en noodplanning verwacht.

De kandidaten moeten minimaal beschikken over een academische graad van bachelor en/of masterbinnen de studiegebieden ‘wetenschappen’, ‘biomedische wetenschappen’, ‘toegepaste wetenschappen’, ‘farmaceutische wetenschappen’, ‘geneeskunde’, ‘diergeneeskunde’, ‘industriële wetenschappen en technologie’ en voor de houders van een diploma met de academische graad van master in de architectuur.

Kandidaten die geen van deze diploma’s bezitten, maar op basis van ervaring kunnen aantonen dat ze over het vereiste kennisniveau in de chemie beschikken, moeten slagen voor een ingangstest chemie én uit een intakegesprek moet voldoende (beroeps)ervaring blijken.

In de postgraduaatopleiding leer je:

 • De wetenschappelijke basisprincipes om het gevaar in te schatten van actieve chemische stoffen, radioactieve stoffen en biologische agentia.
 • Een veilige en adequate operationele inzet vorm te geven bij diverse soorten incidenten (spectrum van CBRNE, zowel tijdens transport als opslag).
 • Adviesvaardigheden en communicatietechnieken van nut in crisissituaties.

De cursusinhoud bestaat uit 5 opleidingsonderdelen:

 • Chemische, explosieve en radioactieve agentia
 • Toxische en biologische agentia
 • Incidentbeoordeling en repressie
 • Leren uit incidenten
 • Interventieadvies bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De opleiding bestaat uit 306 contacturen en 34 studiepunten.

Lessen:

De lessen worden in regel op vrijdag georganiseerd, tenzij docenten of bezoeklocaties het anders vereisen. De lessen lopen van januari 2022 tot juni 2023 en gaan door op de Universiteit Antwerpen, Campus Vesta en relevante praktijklocaties.

Inschrijvingsgeld:

Het inschrijvingsgeld bedraagt 8000 euro. Voor medewerkers van brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2000 euro. Voor kandidaten die werkzaam zijn binnen de Seveso industrie, kan een tussenkomst verkregen worden uit het Seveso-fonds, onder voorbehoud van goedkeuring van de bevoegde Federale Overheidsdiensten.

Ingangstest en motivatiegesprek:

Alle potentiële deelnemers dienen een verplichte ingangstest en motivatiegesprek af te leggen. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding.

De datum voor de intake en chemietest wordt bepaald in overleg met de deelnemer.  Je kan je hiervoor aanmelden tot 31 oktober via ags@campusvesta.be.

Inschrijven: 

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 oktober 2021.  We raden echter aan vroeger in te schrijven, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Heb je nog vragen? Wens je nog meer informatie? Dan kan je ons contacteren via ags@campusvesta.be.

Contactpersonen:

Vera Meynen

Vera Meynen
Functie
Prof. Dr. bij Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, departement chemie
Telefoon
+32 3 265 23 68
Mobiel
+32 478 74 09 70

Filip Lemière

Functie
prof. dr. Biomolecular and Analytical Mass Spectrometry, Centre for Proteomics (CFP)
Telefoon
+32 3 265 34 06