eNOTICE

European Network of CBRN Training Centers

CBRN

Het tot stand brengen van een Europees netwerk van CBRN training-, test- en demonstratiecentra met het oog op het verhogen van de trainingscapaciteit die moet leiden tot een verhoogde voorbereiding en respons op incidenten; dit door een verhoogde samenwerking tussen CBRN training centra én door innovatie in CBRN training, gebaseerd op input van de noden van “practitioners”.

Europese samenwerking op het gebied van CBRN.

Een van de speerpunten van het Europese beleid op het gebied van civiele veiligheid en CBRN is het verbeteren van de trainingscapaciteit van de EU voor CBRN. Het eNOTICE project werkt hier aan mee door Europese CBRN trainingscentra met elkaar in contact te brengen, en door samenwerkingen te stimuleren, bijvoorbeeld door het organiseren van Joint Activities.Tijdens die Joint activities worden de consortium partners uitgenodigd om te kijken naar een activiteit bij de gastheer. Dit kunnen table top oefeningen zijn, of bijvoorbeeld field oefeningen, maar ook cursussen die gegeven worden. Deze activiteit kan ook worden gecombineerd met het testen van nieuwe technologieën of nieuwe werkwijzen. Deze Joint Activities (JAs) sporen zo aan om informatie uit te wisselen, bijvoorbeeld over best practise, en open te staan voor nieuwe innovatieve ideeën die ook voor de bezoekende trainingscentra nuttig kunnen zijn. Deze innovaties kunnen tijdens de JAs ook getest worden door de eindgebruiker, om er zo voor te zorgen dat ze aansluiten aan de noden en behoeften van de eindgebruikers.

Instrumenten om de samenwerking te verbeteren.

eNOTICE biedt ook verscheidende mogelijkheden aan om kennis te maken met andere trainingscentra. Bijvoorbeeld een online community forum eNOTICE Community Forum en een catalogus om andere training centra en hun capaciteit makkelijk te vinden. Daarnaast onderzoekt eNOTICE ook hoe samenwerking kan leiden tot het optimaliseren van de middelen van trainingscentra. Ook werkt het eNOTICE project actief met beleidsmakers om zo de nationale en de grensoverschrijdende CBRN capaciteit te verbeteren. Bovendien brengt het eNOTICE project zowel civiele als militaire partners samen, zodat ook de civiele-militaire kennisoverdracht kan bijdragen aan het harmoniseren en het verbeteren van de trainingscapaciteit in Europa.

Rol van Campus Vesta.

Campus Vesta is de technische coördinator van het eNOTICE project. Daarnaast gebruikt VESTA haar kennis op het gebied van oefeningen organiseren als work package leader voor de Joint Activities. Verder let VESTA op de legale, ethische en veiligheidsimplicaties die kunnen ontstaan tijdens het project.