RECCEDD

Zeven partners, onder wie Campus Vesta, werken in opdracht van de Europese Commissie samen aan het RECCEDD-project. RECCEDD staat voor Regional EU Certification Centre Explosive Detection Dogs. Het project loopt van juni 2021 tot mei 2023.

Het doel is dat elke partner vanuit zijn eigen kennis en kunde een bijdrage levert om te komen tot een certificatiestandaard voor explosievenzoekhonden voor alle EU-lidstaten.

Campus Vesta stelt zijn infrastructuur ter beschikking om uniforme validatieprocedures te ontwikkelen en uit te voeren. Dankzij onze uitgebreide en diverse infrastructuur (ziekenhuis, lokalen voor rollenspelen, ...) zijn wij de gedroomde locatie om explosieven te verstoppen en door honden te laten opsporen.

Speurhonden in Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne heeft het project een andere wending gekregen. Negen explosievenzoekhonden worden op dit ogenblik klaargestoomd om vanaf februari 2023 in Oekraïne te kunnen worden ingezet. De honden zullen er op zoek gaan naar achtergebleven munitie en niet-ontplofte explosieven. De intensieve training is in september 2022 gestart en vindt plaats op Campus Vesta en bij DOVO in Meerdaal.

Half september 2022 begonnen leden van het RECCEDD-team - vier Belgische trainers, een Fin, een Luxemburger en een Maltezer - aan het opleiden van de eerste negen explosievenzoekhonden voor het Oekraïense leger. Het zijn de eerste honden die vanuit België naar Oekraïne worden gestuurd. Het Oekraïense grondgebied dat gescreend moet worden, bedraagt 175.000 km², vijfmaal de oppervlakte van België. In totaal moeten de volgende twee à drie jaar vijftig honden worden getraind.

Het ambitieuze trainingsprogramma van vijf tot zes maanden is relatief kort en daarom ook loodzwaar. De honden leren verschillende types van explosieven op te sporen in levensechte situaties tussen puin, rook en vuur.

In februari 2023 reizen de vijf Duitse, drie Mechelse en één Tervuerense herder met hun baasjes naar Polen. De Poolse grenspolitie heeft veel ervaring met honden en had reeds voor de oorlog in Oekraïne als partner een belangrijke rol in het RECCEDD-project.

In Polen is een overdrachtstraining van 14 dagen voorzien. Tijdens die training moeten de negen honden hun nieuwe begeleider leren kennen. Het RECCEDD-team begeleidt de overdracht. Polen biedt logistieke ondersteuning en Oekraïne levert de nieuwe ‘baasjes’: militairen, grensbewaking en leden van de state emergency service.

Loodzwaar

Het gaat om de overdracht van een levend wezen, niet om een machine”, verduidelijkt RECCEDD-projectleider Hugo Lücke. “Twee weken is heel kort. Normaal neemt zo’n overdracht naar een nieuwe begeleider één tot twee maanden in beslag. Maar de tijd dringt natuurlijk.

De overdracht aan de Oekraïense militaire eenheden van midden februari wordt ook nog in een ander opzicht heel zwaar.

Onze RECCEDD-trainers zijn professionelen die het gewend zijn om op een bepaald ogenblik een hond af te geven die ze maandenlang zelf hebben opgevoed en getraind”, weet Hugo Lücke. “Maar hier gebeurt dit niet in het kader van een Europees trainingsverband, maar worden de honden naar een gevaarlijk oorlogsgebied gestuurd. Emotioneel wordt die overdracht dus veel zwaarder.

Gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Campus Vesta, is trots op onze belangrijke logistieke bijdrage bij de opleiding van de explosievenzoekhonden.

“Dankzij zijn uitgebreide infrastructuur met onder meer een ziekenhuis, instortingssite, lokalen voor rollenspelen en twee oefenplaten voor branden is ons provinciaal opleidingscentrum de gedroomde locatie om (oefen- en nep)explosieven te verstoppen en diverse oefenscenario’s uit te werken. De multidisciplinaire aanpak met gespecialiseerde partnerschappen is ongetwijfeld dé sterkte van Campus Vesta.”