Aanpak verkeersonveilige situaties

Erkenningsnummer

6238

Doelgroep

Alle operationele en CALog-personeelsleden die belast zijn met verkeersgerelateerde zaken.

Bijkomende informatie

Aanpak van verkeersonveilige situaties is een zaak voor iedereen en van elk niveau. In deze opleiding maak je kennis met een methode die van een subjectief aanvoelen vertrekt en overgaat naar een objectieve probleemstelling met als doel een duurzame oplossing voor de verkeersonveilige situatie voor te stellen. 

Inhoud

Tijdens deze opleiding leer je meer over de keten van overtreding, vaststelling en bestraffing. Je leert verkeersonveilige situaties detecteren en je kan deze indelen in subjectieve en objectieve vaststellingen. Je kan een kwaliteitsvolle analyse toepassen en een duurzame oplossing uitwerken. 

Verder wordt er onder andere gekeken naar het verschil tussen een fenomeengerichte en plaatsgerichte aanpak. Er wordt ook gewerkt met praktische voorbeelden via de aanpak van een in omvang beperkt project.

PROGRAMMA

08:00 Onthaal

08:15 Verwelkoming en kennismaking

08:20 Projectmatige aanpak

08:55 Van subjectief naar objectief

09:15 Onveiligheidsoorzaken achterhalen deel 1

10:45 Pauze

11:00 Onveiligheidsoorzaken achterhalen deel 2

12:00 Lunch

13:00 Bepalen van de hoofdoorzaak

14:00 Pauze

14:15 Oplossingen formuleren

15:15 Afsluiten en evalueren van projecten

16:25 Einde

Duur van de opleiding

8 uur

Maximum aantal deelnemers

24

Prijs

Participerend 124 euro  / Niet-participerend 155 euro 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Diet Staes via Diet.Staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.