Datagerichte verkeershandhaving

Erkenningsnummer

6206

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor operationele personeelsleden van alle kaders, behalve agent. Ook CALog-personeelsleden die met deze materie in aanraking komen, mogen deelnemen aan de opleiding.

Inhoud

  •  Je krijgt een duidelijk zicht op welke data er binnen een politiezone beschikbaar zijn.
  •  Je weet hoe je deze data kan verzamelen, interpreteren en gebruiken om het handhavingsbeleid richting te geven (bv. tijdstip en locatie van controles, aanpassingen verkeersinfrastructuur, inzet van middelen…). 

Dagindeling :

8.15 u.: Onthaal  
9.00 u.: Verwelkoming en kennismaking  
9.05 u.: Beschikbare data  
9.30 u.:Verkeersveiligheidsbeleid onderbouwd met cijfers  
10.05 u.: Ongevallenanalyse en formuleren van aanbevelingen  
10.40 u.: Pauze
10.55 u.: Praktijkvoorbeelden datagerichte verkeershandhaving 
11.30 u.: Datagericht handhaven in de praktijk 
12.30 u.: Middagpauze
13.30 u.: Aan de slag met open data 
14.45 u.: De verkeersbarometer en het Management Information System (MIS)
15.15 u.: Pauze
15.30 u.: Van applicatie naar verkeersveilige omgeving 
16.45 u.: Einde 

 

Duur van de opleiding

8 uur                                                       

Maximum aantal deelnemers

24

Prijs

Participerend 124 euro  / Niet-participerend 155 euro 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Diet Staes via Diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03