Datagerichte verkeershandhaving

Erkenningsnummer

6206

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor operationele personeelsleden van alle kaders, behalve agent. Ook CALog-personeelsleden die met deze materie in aanraking komen, mogen deelnemen aan de opleiding.

Inhoud

  • beschikbare data en belang van een goede registratie
  • analyse van verkeersonveiligheid in een (deel)gemeente of politiezone
  • ongevallenanalyse: mogelijkheden en analyseniveaus
  • datagericht handhaven in de praktijk
  • ondersteuning en verkeersbarometer van de federale politie (datawarehouse)
  • ANPR-toepassingen
  • GPS- en floating car data voor gebruik in verkeersveiligheidsanalyse

Duur van de opleiding

8 uur                                                       

Maximaal aantal deelnemers

25

Prijs

  • Participerend: 101 euro
  • Niet-participerend: 126 euro

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief Organisator Diet Staes via Diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03

Ben je hr-medewerker van een politiezone? Laat ons dan via onderstaande knop weten wat je specifieke behoefte voor deze opleiding is. Bedankt voor de input!