Controle van HEV-voertuig bij vermoeden aanwezigheid verdovende middelen

Erkenningsnummer

8340

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle operationele kaders en voor CALog-personeel.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt het akkoord van je hiërarchische meerdere.
 • Je hebt de opleiding ‘EDA 7329 – controle van een voertuig bij vermoeden van aanwezigheid verdovende middelen’ reeds gevolgd.

Bijkomende informatie

Wanneer politiemensen een HEV-voertuig (hybride elektrisch voertuig) controleren en er een vermoeden is van drugbezit en/of druggebruik, is het vaak moeilijk om een zoeking in het voertuig uit te voeren. Reden is dat er vaak gebruik wordt gemaakt van verborgen compartimenten die steeds meer elektrisch of elektronisch worden aangestuurd. Er is onvoldoende kennis bij de politie over de mogelijkheden om producten te verstoppen in een HEV-voertuig. Bovendien zijn er ook de gekende risico’s bij voertuigen met verbrandingsmotoren. Een sensibilisering met betrekking tot de HEV-componenten is dus noodzakelijk.

Dit dossier houdt verband met de basisopleiding EDA 7329 dat zich in dezelfde materie vooral toespitst op voertuigen met klassieke verbrandingsmotoren. Het is tot stand gekomen na overleg met Educam, kennis- en opleidingscentrum autosector én erkende organisatie inzake sectorale normering HEV. Daarnaast werden contacten gelegd en het dossier besproken met de verantwoordelijke van de opleidingen HEV bij de brandweer, tevens docent aan Campus Vesta.

Inhoud

 • Identificatie HEV
 • Mogelijke gevaren
 • Safety datasheets
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Pictogrammen
 • Secundaire risico’s
 • Good practices
 • Gebruik infofiche in de praktijk
 • Praktijkvoorbeelden
 • Nieuwe tendensen verborgen ruimtes in voertuigen
 • Technisch materiaal 

Duur van de opleiding

3 uur

Maximaal aantal deelnemers

24

Prijs

Participerend 40 euro / niet-participerend 50 euro

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Diet Staes via diet.staes@campusvesta.be

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03