ADR controle - Bijscholing

Erkenningsnummer:

7468

Doelgroep:

Alle operationele personeelsleden die kennis hebben van de praktijkuitvoering van een verkeersactie

Inhoud:

 • ADR regelgeving (KB's en Europese richtlijnen)
 • Verantwoordelijken in de ADR transportketen
 • Ongevallen en de gevaren met gevaarlijke stoffen
 • Signalisatie van transporteenheden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in colli en tanks
 • Voorwaarden en kenmerking tankvervoer
 • Vervoerdocumenten en controle op de regelgeving
 • Vrijstellingen bij het ADR vervoer en hoe te controleren, berekenen en interpreteren
 • Verplichte uitrusting van de bemanning bij het ADR vervoer
 • Veiligheid en preventie bij het controleren van vrachtwagens geladen met gevaarlijke stoffen
 • Opstellen van een kwalitatief PV en de bijzondere vermeldingen

Duur van de opleiding:

32 uur                                                       

Door de kandidaten mee te brengen naar de les:

 • ADR Wetgeving ADR 2021 (hetzij in boekvorm, hetzij digitaal)
 • ADR boetecatalogus
 • Kladpapier
 • Uitgeprinte cursus

Maximum aantal deelnemers:

15

Prijs:

Participerende zone: 355 euro

Niet-participerende zone: 444 euro

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief Organisator Diet Staes via Diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03