Goederenvervoer over de weg

Erkenningsnummer:

5526

Doelgroep:

Voor alle kaders van de operationele personeelsleden die deel uitmaken van een verkeersdienst.

Inhoud:

  • Classificatie zakenvervoer                                                             
  • Toegang tot het beroep en de markt voor de ondernemingen gevestigd in België, de ondernemingen gevestigd in en buiten de EER                                                                                                   
  • Gebruik van de vrachtbrief                                                                 
  • Toepassing onmiddellijke inning en consignatie                            
  • Opstellen proces – verbaal

Duur van de opleiding:

20 uur

Maximum aantal deelnemers:

24

Prijs:

  • participerende zone: 335 euro
  • niet-participerende zone: 418 euro

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief Organisator Diet Staes via Diet.staes@campusvesta.be of 03 203 75 28

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.