Advanced Marine Firefighting

Leerdoelstellingen

Je gaat onder gecontroleerde omstandigheden het gebruik van adembescherming, de manipulatie van brandslangen(hose-handling) en brandbestrijding aan boord van vaartuigen trainen. Na de cursus heb je voldoende vaardigheden om effectief een interventieploeg te leiden aan boord van een vaartuig.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen

Deelnemingsvoorwaarden

 • Op de dag van aanvang van de cursus ben je minimaal 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.

Om een maximaal rendement na te streven en om de veiligheid permanent te garanderen, gaan we ervan uit dat de deelnemers al over een bepaalde voorkennis beschikken.

Programma

Dag 1: theorie

 • begrip brand nader bekeken
 • brandoorzaken aan boord en preventie
 • constructie van vaten en opslag
 • brandweeruitrusting
 • draagbare snelblustoestellen
 • water en schuimarmaturen
 • branddetectie installaties
 • vaste blusinstallaties
 • algemene procedure brand
 • interventieplan
 • verloop van een interventie
 • tactiek en techniek bij een interventie
 • redding en berging

Dag 2: theoretisch gedeelte

 • wettelijke aspecten bij het dragen van adembescherming
 • anatomie en fysiologie van de ademhaling
 • ademgiffen
 • adembeschermende middelen
 • gebruik van een ademluchttoestel
 • onderdelen van een ademluchttoestel
 • regelen van de ademhaling bij gebruik van adembescherming
 • bewegen met een ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe reageren

Dag 2: praktisch gedeelte

 • gereedmaken van ademluchttoestel
 • op- en afzetprocedure ademluchttoestellen
 • wisselen van ademluchtfles
 • onderhoud van masker, toestel en ademluchtfles
 • regelen van ademhaling bij gebruik van adembescherming
 • bewegen met een ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe reageren

Dag 3: praktijk met oefenbouw

 • korte hittegewenning
 • rookopbouw en stoomvorming
 • inzet kelderbrand
 • evacuatie slachtoffer in team (ten eerste: ploeg lokaliseren; ten tweede: versterking en pop evacueren)

Dag 3: praktijk met kleine blusmiddelen

 • gebruik poeder
 • gebruik CO₂
 • haspel
 • effect van brand op drukhouders
 • frietketelbrand
 • metaalbrand

Met duidelijke terugkoppeling naar kleine beginnende scheepsbrand zoals kajuitbrand, effect stoomvorming, geleiding metalen wanden onder en boven (kubusgedachte) waterlijn, verflockers, …

Dag 4: praktijk industriële brandbestrijding

 • hose-handling (beperking klaverblad in functie van ruimte op schip)
 • bundeltoepassingen
 • koelen van objecten (360°)
 • schuimtoepassingen – methode voor aanbrengen
 • grote vatenopslag met afblussen van drukbrand met poeder - manscherm
 • liggende tank benadering met brandende flens
 • eventueel luikbrand (hatch)

Datum                         

Doorlopend, 4 dagen (= acht dagdelen) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (data af te spreken)

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.