Basic Marine Firefighting

Leerdoelstellingen

Je gaat onder gecontroleerde omstandigheden het gebruik van adembescherming, de manipulatie van brandslangen (hose-handling) en brandbestrijding aan boord van vaartuigen trainen. Na de cursus heb je voldoende vaardigheden om effectief te participeren als een lid van een interventieploeg aan boord van een vaartuig.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen

Beginsituatie

 • Op de dag van aanvang van de cursus ben je minimaal 18 jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.

We gaan ervan uit dat de deelnemers weinig of geen kennis bezitten over het dragen van autonome ademluchtbescherming en de manipulatie van brandslangen (hose-handling).

Programma

Dag 1: theorie

 • wettelijk kader
 • brandbestrijdings- en evacuatieplan
 • brandmelding
 • ontwikkeling brand
 • branddriehoek en -vijfhoek
 • brandklassen
 • blusmiddelen – bespreking beperkingen en mogelijkheden + toepassingsgebied
 • veilig openen van deuren

Dag 2: theoretisch gedeelte

 • wettelijke aspecten bij dragen van adembescherming
 • anatomie en fysiologie van de ademhaling
 • ademgiffen
 • adembeschermende middelen
 • gebruik van ademluchttoestel
 • onderdelen van ademluchttoestel
 • regelen van ademhaling bij gebruik van adembescherming
 • bewegen met ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe reageren

Dag 2: praktisch gedeelte

 • poederblusser P6/P9
  • werking toestel
  • proefschot
  • correcte afstand en houding ten opzichte van brandhaard
  • blussing op basis van vlammen
  • individuele blussing met P6/P9 van plasbrand van 2 m²
 • CO₂ -blustoestel
  • werking toestel
  • proefschot
  • correcte afstand en houding ten opzichte van brandhaard
  • blussing op basis van vlammen
  • individuele blussing van plasbrand Ø 1m
 • frietketelbrand
  • beschrijving problematiek frietketel
  • gebruik van vochtige dweil of branddeken
  • individuele benadering + blussing brand
  • demonstratie gebruik van water
 • gebruik haspel
  • beschrijving werking haspel
  • verschil sproeistraal - volstraal
  • offensief en defensief gebruik van haspel
  • ontwikkeling van vastestoffenbrand
  • bescherming tegen hitte en vlammen met sproeistraal
  • effect van water op vastestoffenbrand
  • effect gebruik poeder op vastestoffenbrand
  • effect gebruik CO₂ op vastestoffenbrand
  • demonstratie koeling - voorkomen van doorslag
 • oefeningen op het vorderen met slangen onder druk (Ø 45 mm, 8–10 bar)
 • gereedmaken ademluchttoestel
 • op- en afzetprocedure ademluchttoestellen
 • wisselen van ademluchtfles
 • onderhoud van masker, toestel en ademluchtfles
 • regelen van ademhaling bij gebruik van adembescherming
 • voortbewegen met ademluchttoestel
 • algemene gedragsregels voor ademluchtdrager
 • noodsituaties en hoe reageren

 

Datum                     

Doorlopend, 2 dagen (= 4 dagdelen) van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (data af te spreken).

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.