GAS-vaststeller

Doelgroep

Elke medewerker van een gemeente, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent minstens 18 jaar oud.
 • Je bezit de Belgische nationaliteit.
 • Je hebt minstens een diploma van het hoger secundair onderwijs.
 • Je bent niet veroordeeld geweest, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf.

Bijkomende informatie

De kandidaat mag slechts aan de opleiding deelnemen indien hij de volgende documenten kan voorleggen:

 • identiteitsdocument als bewijs van de Belgische nationaliteit
 • uittreksel uit het strafregister
 • diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs

Inhoud

 • wetgeving
 • werkingsbeginselen van de politiediensten
 • conflictbeheer
 • vaststelling en redactie van de overtredingen

Duur van de opleiding

40 uur

Maximum aantal deelnemers

15

Prijs

600 euro per deelnemer

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03 205 19 76

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03