GAS-vaststeller

Doelgroep

Elke medewerker van een gemeente, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent minstens 18 jaar oud.
  • Je beschikt minstens over
  • een getuigschrift van het secundair onderwijs of
  • een getuigschrift lager secundair of de tweede graad secundair onderwijs, aangevuld met een ervaring van minstens vijf jaar ten dienste van een gemeente of een overheid/entiteit zoals bedoeld in artikel 21, § 1, 2° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze ervaring dient nuttig te zijn voor het uitoefenen van de functie.
  • Je bent niet veroordeeld geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer en veroordelingen bedoeld in artikel 420, tweede lid, van het Strafwetboek.

Inhoud

  • wetgeving
  • werkingsbeginselen van de politiediensten
  • conflictbeheer
  • vaststelling en redactie van de overtredingen

Duur van de opleiding

40 uur

Maximum aantal deelnemers

15

Prijs

600 euro per deelnemer

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03 205 19 76

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03