Gemeenschapswacht

Doelgroep

Elke medewerker van een gemeente, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je bent "onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van een andere staat en in dit laatste geval, sedert drie jaar zijn wettige hoofdverblijfplaats hebben in België” (artikel 8 4°)
 • Je bent “niet veroordeeld geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de regelgeving betreffende de politie over het wegverkeer en veroordelingen bedoeld in artikel 420, tweede lid, van het Strafwetboek” (artikel 8 2°)

Inhoud

 • kennis wettelijk kader, rechten en plichten van de gemeenschapswacht
 • kennis van de politie en relatie tot de politie
 • kennis en organisatie openbaar bestuur
 • technieken van verbale en non-verbale communicatie
 • observatie en rapportering
 • redactionele vaardigheden
 • preventietechnieken
 • conflictbeheersing
 • fysieke ontwijkingstechnieken
 • sport - oriëntatieloop
 • cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
 • EHBO

Duur van de opleiding

106 uur

Maximaal aantal deelnemers

16

Prijs

Nog te bepalen

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03 205 19 76

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03