Gemeenschapswacht

Doelgroep

Elke medewerker van een gemeente, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • De Belgische nationaliteit hebben
 • Minstens voor het hoger secundair onderwijs geslaagd zijn
 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf

Bijkomende informatie

De kandidaat mag slechts aan de opleiding deelnemen indien hij de volgende documenten kan voorleggen:

 • identiteitsdocument om te bewijzen de Belgische nationaliteit te hebben
 • uittreksel uit het strafregister
 • diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs

Inhoud

 • kennis wettelijk kader, rechten en plichten van de gemeenschapswacht
 • kennis van de politie en relatie tot de politie
 • kennis en organisatie openbaar bestuur
 • technieken van verbale en non-verbale communicatie
 • observatie en rapportering
 • redactionele vaardigheden
 • preventietechnieken
 • conflictbeheersing
 • fysieke ontwijkingstechnieken
 • sport - oriëntatieloop
 • cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
 • EHBO

Duur van de opleiding

106 uur

Maximum aantal deelnemers

16

Prijs

Nog te bepalen

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03 205 19 76

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03