Communicatie voor hulpverleners

Prijs

De prijs varieert afhankelijk van je opleidingsnoden en van waarop de klemtonen worden gelegd. Je kunt er bovendien voor kiezen om uiteenlopende realistische rollenspelen in te lassen. De opleiding kan plaatsvinden op Campus Vesta (bijvoorbeeld in de ziekenhuisvleugel) of op locatie.

Doelgroep

Hulpverleners, artsen, verplegend personeel, apothekers, mantelzorgers, thuisverplegers,...

Docent

Multidisciplinaire professionals en experten communicatie delen hun praktische knowhow.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

Als hulpverlener beland je soms in de meest onvoorspelbare situaties en altijd opnieuw is hoe je communiceert met patiënten, familie en omstaanders bepalend voor de werksfeer. Je leert in deze opleiding een aantal basistechnieken om beter te communiceren.

Inhoud

  • Psychosociale omgangsvormen
  • Processen van ziekteacceptatie en rouwverwerking
  • Slechtnieuwsgesprekken
  • Motivatiegesprekken
  • Omgaan met weerstand
  • Patiënten en familie geruststellen en met hen communiceren in stresssituaties
  • Omgaan met diversiteit en taalbarrières
  • Anticiperen op psychiatrisch gedrag

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.