Bedrijfs­hulpverlener basisopleiding

Doelgroep

Je bedrijf of organisatie is betrokken bij het welzijn van zijn/haar werknemers en volgt de wettelijke opleidingsverplichtingen. Ook elke werknemer waakt tijdens de uitvoering van zijn professionele activiteiten mee over veiligheid en preventie. Zodra er iets misloopt, is de bedrijfshulpverlener het eerste aanspreekpunt om de flow van de te volgen acties te coördineren.

Deelnemingsvoorwaarden

Je moet geen voorkennis hebben.

Leerdoelstellingen

De wetgever verplicht werkgevers om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren. In het kader van de Codex 'welzijn op het werk' zijn er heel wat wettelijke voorschriften waaraan organisaties, scholen en bedrijven moeten voldoen, afhankelijk van de risico’s verbonden aan de activiteiten die ze uitvoeren. Zodra er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen, moet er een bedrijfshulpverlener beschikbaar zijn die in geval van een ongeval of ziekte eerste hulpverlening kan verlenen aan collega’s en/of derden.

Je leert tijdens deze opleiding de noodzakelijke handelingen om de gevolgen van een ongeval of een ziektetoestand te beperken.

Programma

Het programma omvat mimimaal 18 lesuren en is opgedeeld in:

 • anatomie van het menselijk lichaam
 • evacuatietechnieken 
 • algemene slachtofferbenadering
 • opvang van een trauma slachtoffer
 • opvang van een zieke persoon
 • besmettelijke ziekten
 • reanimatietechnieken volgens de meest recente Europese CPR-richtlijnen, dus ook met AED

De inhoud van de opleiding is bespreekbaar en aanpasbaar aan jouw wensen. De opleiding kan worden afgestemd op de risico’s die eigen zijn aan jouw bedrijf of sector.

Praktisch

 • Kostprijs 280 euro
 • 18 lesuren, gespreid over 3 dagen van telkens 6 uur
 • Opleidingsuren telkens van 9 tot 16 uur
 • Handboek inbegrepen in kostprijs

Inschrijvingen

Je kan je voor deze opleiding inschrijven via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.