Veiligheidswacht besloten ruimte – basisopleiding

Leerdoelstellingen

Je verwerft de nodige kennis en vaardigheden om:

 • De functie van veiligheidswacht uit te voeren bij het betreden van en werken in besloten ruimten.
 • Om in geval van nood op een adequate manier op te treden door te alarmeren en te starten met de eerstelijnsinterventie.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

 • Je bent op de dag van de aanvang van de cursus minimaal achttien jaar oud.
 • Je beschikt over een verklaring medische geschiktheid.

Programma

Theorie

 • Kennismaken met de betredingsvergunning, maar ook het interpreteren en doen naleven ervan.
 • Definitie van een besloten ruimte.
 • Mogelijke aanwezige gevaren en risico's bij het betreden van besloten ruimten, dit zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan (bijvoorbeeld weten welke elektrische apparaten meegenomen mogen worden in de besloten ruimte).
 • Regelgeving in verband met besloten ruimten.
 • Preventiemaatregelen voor een veilige betreding.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht.
 • Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van besloten ruimten.
 • Betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik, zoals driepoot, valbeveiliging
  (meelopende valbeveiliging en valstopblok, touwladder, afdaaltoestel, veiligheidsharnas).
 • Kennis van de elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken voor
  eerstelijnsinterventie, zoals reddingslier, reddingstakel, horizontale evacuatie uit mangat, rautekgreep.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Ademhalingsbescherming: onderscheid tussen onafhankelijke én afhankelijke, onderscheid tussen autonome en niet autonome ademhalingsbescherming.
 • Basistechnieken kennen met betrekking tot communicatie (onder andere structuur van de melding, gebruik van communicatiemiddel).
 • Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of ontvlambare stof) buiten het toelaatbare gebied leren herkennen en weten hoe hierop gepast te reageren.
 • Reacties op alarm(en).

Praktijk

 • Herhaling basisprincipes van de adembescherming.
 • Toetsing kennis van de te gebruiken materialen.
 • Snelle evacuatietechnieken.
 • De betredingshulpmiddelen op de juiste manier en in de juiste context kunnen gebruiken, zoals: driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok, touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas).
 • Werken met de elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken voor eerstelijnsinterventie.
 • De betredingsvergunning kunnen gebruiken.
 • De registratie van de betreders kunnen uitvoeren.
 • Op een efficiënte manier alarm kunnen geven.
 • Gepast kunnen reageren bij alarm (bijvoorbeeld bij brandalarm, gasalarm) in de buurt van de besloten ruimte.
 • Kunnen uitvoeren van een betreding onder onafhankelijke adembescherming, zowel horizontaal als verticaal.
 • Blijk geven van de nodige mentale en fysieke capaciteiten om in noodsituaties snel en efficiënt op te treden.
 • Een onafhankelijk adembeschermingstoestel kunnen aanbrengen bij het slachtoffer.
 • Eenvoudige horizontale evacuatie.

Indien de tijd het toelaat behandelen we een gecombineerde complexere situatie.

Praktisch    

Datum                         

Doorlopend, twee dagdelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur (data af te spreken).

Aantal deelnemers

Minimaal 4 deelnemers.

Prijs per deelnemer    

Op aanvraag.

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.