Kleine blusmiddelen – basisopleiding

Leerdoelstellingen

Je wordt onder gecontroleerde omstandigheden in contact gebracht met vuur en de kleine blusmiddelen zoals een muurhaspel, een CO2-blustoestel en een poederblustoestel. Na de cursus gevolgd te hebben weet je wat en wat niet te doen in geval van brand en kunnen ze de opgesomde kleine blusmiddelen hanteren.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

Geen voorkennis vereist.

Programma

Theorie

 • Wettelijk kader
  • ARAB
  • Codex
 • Het brandbestrijding- en evacuatieplan
 • De brandmelding
  • Melding – waarschuwing – alarm
 • Ontwikkeling van brand
 • De branddriehoek
  • Praktische demonstratie wegnemen zuurstof
 • De brandvijfhoek
  • Praktische demonstratie werking katalysator
  • Praktische demonstratie mengverhouding
 • De brandklassen
  • A – B – C – D – F
 • De blusmiddelen – bespreking beperkingen en mogelijkheden + toepassingsgebied
  • Haspel
  • Poederblusser
  • CO₂-blusser
  • Schuimblusser
  • Blusdeken
 • Het veilig openen van deuren

Praktijk

 • Poederblusser
  • Beschrijving werking toestel
  • Veilig in werking stellen toestel
  • Proefschot
  • Correcte afstand en houding ten opzichte van de brandhaard
  • Blussing op basis van vlammen
  • Individuele blussing van een plasbrand van 2 m²
 • CO₂-blustoestel
  • Beschrijving werking toestel
  • Veilig in werking stellen toestel
  • Proefschot
  • Correcte afstand en houding ten opzichte van brandhaard
  • Blussing op basis van vlammen
  • Individuele blussing van een plasbrand Ø 1 m
 • Frietketelbrand
  • Beschrijving problematiek frietketel
  • Gebruik van vochtige dweil of branddeken
  • Individuele benadering + blussing brand
  • Demonstratie gebruik van water
 • Gebruik haspel
  • Beschrijving werking haspel
  • Verschil sproeistraal - volstraal
  • Offensief en defensief gebruik van haspel
  • Ontwikkeling van een vaste stoffenbrand
  • Bescherming tegen hitte en vlammen met sproeistraal
  • Effect van water op vaste stoffenbrand
  • Effect gebruik poeder op vaste stoffenbrand
  • Effect gebruik CO₂op vaste stoffenbrand
  • Demonstratie koeling; voorkomen doorslag
 • Reactie gasrecipiënten op verhitting
  • Beschrijving problematiek oververhitte drukhouders
  • Demonstratie oververhitting + ontploffing van drukhouders
 • Demonstratie klasse D-brand
  • Beschrijving problematiek splitsing H₂O in H en O₂
  • Ontwikkeling van een magnesiumbrand
  • Demonstratie gebruik van water op klasse D-brand

Praktisch

Datum

Open basisopleiding:
 • 16 maart 2022
 • 4 april 2022
 • 29 april 2022
 • 3 mei 2022 (deze opleiding zal gegeven worden in het Engels)
 • 24 mei 2022
 • 13 juni 2022
 • 29 juni 2022
 • 7 september 2022
 • 26 september 2022
 • 4 oktober 2022
 • 21 oktober 2022
 • 17 november 2022
 • 5 december 2022

Of we spreken een datum met je af. De opleiding duurt twee dagdelen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Aantal deelnemers 

Minimum 10. Grote groepen zijn mogelijk tot maximum 24 deelnemers per opleidingsdag.

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.