Kleine blusmiddelen – vervolmaking

Leerdoelstellingen

Je wordt onder gecontroleerde omstandigheden in contact gebracht met vuur en de kleine blusmiddelen zoals muurhaspel, CO2-blustoestel, poederblustoestel. Na de opleiding weet je wat en wat niet te doen in geval van brand en kan je de opgesomde kleine blusmiddelen hanteren.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

Je beschikt over basiskennis aangaande brand en kleine blusmiddelen.

Programma

Theorie

 • Ontwikkeling van brand
 • De branddriehoek
 • De ontbrandingstemperatuur
 • De brandvijfhoek
  • De brandklassen
 • A – B – C – D – F
 • De blusmiddelen – bespreking beperkingen en mogelijkheden + toepassingsgebied
  • Haspel
  • Poederblusser
  • CO₂-blusser
  • Schuimblusser
  • Blusdeken
 • Het veilig openen van deuren

Praktijk

 • Gebruik haspel
  • Beschrijving werking haspel
  • Verschil sproeistraal - volstraal
  • Offensief en defensief gebruik van haspel
  • Ontwikkeling van een vaste stoffenbrand
  • Bescherming tegen hitte en vlammen met sproeistraal
  • Effect van water op vaste stoffenbrand
  • Effect gebruik poeder op vaste stoffenbrand
  • Effect gebruik CO₂op vaste stoffenbrand
  • Demonstratie koeling; voorkomen doorslag
 • Plasbrand met obstakel
  • Korte herhaling veilig gebruik van poederblustoestel
  • Bespreking problematiek van brand met obstakel
  • Opstelling aan brand per twee
  • Proefshot
  • Correcte afstand en houding ten opzichte van de brandhaard
  • Blussing op basis van de vlammen in een omtrekkende beweging
  • Blussing van een plasbrand van 2 m² per twee personen
 • CO₂-blustoestel
  • Beschrijving werking toestel
  • Veilig in werking stellen toestel
  • Proefshot
  • Correcte afstand en houding ten opzichte van de brandhaard
  • Blussing op basis van vlammen
  • Individuele blussing van een plasbrand Ø 1 m
 • Frietketelbrand
  • Beschrijving problematiek frietketel
  • Gebruik van vochtige dweil of branddeken
  • Individuele benadering + blussing brand
  • Demonstratie gebruik van water

Praktisch

Datum                         

Open opleiding: 

 • 22 april 2022
 • 18 mei 2022
 • 1 juni 2022
 • 22 september 2022
 • 14 oktober 2022
 • 8 november 2022

Of we spreken een datum met je af. De opleiding duurt een halve dag. Een voormiddag van 9 tot 12 uur of een namiddag van 13 tot 16 uur.

Aantal deelnemers

Minimum 10 maximum 12. Grote groepen zijn mogelijk tot maximum 24 deelnemers per opleidingsdag.

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.