Training bedrijfsinterventieploeg voor zorginstellingen

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding hebben de deelnemers een duidelijk beeld van de verschillende taken en opdrachten van de eerste interventieploeg binnen de zorgsector. Zij hebben een notie van de meeste gevaren die voorkomen bij brand. Ook hoe ze hierop gepast kunnen reageren of hoe ze een deugdelijke evacuatie kunnen leiden.

Beginsituatie

Een bepaalde voorkennis is vereist: deelnemers moeten al een opleiding gehad hebben over de eerste interventiemiddelen.

Programma (voor een volledige lesdag)

Theorie

 • Wettelijk kader bedrijfsinterventieploeg
 • Tijdsverloop bij brand & branduitbreiding
 • Brandvoorkoming – brandbestrijdingsmiddelen
 • Taken & mogelijkheden van de interventieploeg
 • Specifieke problemen binnen de zorgsector
 • Evacuatie

Praktijk

 • Oefening op compartimentering
 • Evacuatieoefening
 • Oriëntatieoefening
 • Snelle evacuatietechnieken
 • Communicatieoefeningen
 • Blustechnieken
 • Oefeningen brand in een patiëntenkamer
 • Demo rookopbouw brandende matras

Praktisch

Datum                         

We spreken een datum met je af. Je kunt de opleiding een hele of een halve dag volgen.

Aantal deelnemers

Minimum 10 en maximum 12 deelnemers per opleiding.

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.