Werken met onafhankelijke adem­bescherming – basis

Leerdoelstellingen

De nodige kennis en vaardigheden verwerven om op een veilige manier omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen te gebruiken.

Doelgroep        

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

 • Op de dag van de aanvang van de cursus minimaal 18 jaar oud zijn
 • Over een verklaring van medische geschiktheid beschikken
 • Een gladgeschoren gelaat of beperkte baardgroei in het gelaat. Dit om veiligheidsredenen: haar- en baardgroei kunnen bij gebruik van adembescherming aanzienlijke lekkages veroorzaken waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.

Programma

Theoretisch gedeelte van het programma

 • Wettelijke aspecten betreffende het dragen van adembescherming
 • Anatomie en fysiologie van de ademhaling
 • Ademgiffen
 • Adembeschermende middelen
 • Gebruik van een ademluchttoestel
 • Onderdelen van een ademluchttoestel
 • Regeling van de ademhaling bij het gebruik van adembescherming
 • Het voortbewegen met een ademluchttoestel
 • Algemene gedragsregels voor de ademluchtdrager
 • Noodsituaties en hoe hierop reageren
 • Persoonlijke ontsmetting

Praktisch gedeelte van het programma

 • Gereedmaken ademluchttoestel
 • Op- en afzetprocedure ademluchttoestellen
 • Lopen met adembescherming (verscheidene parcours)
 • Wisselen van ademluchtfles
 • Onderhoud van masker, toestel en ademluchtfles

Praktisch

Datum                         

We spreken een datum met je af. De opleiding duurt een volledige dag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

We organiseren deze opleiding vanaf 4 deelnemers. Er kunnen maximum 8 deelnemers tegelijk de opleiding volgen.

Meer info?

Contacteer onze collega's via bedrijfsopleidingen@campusvesta.be.