Blussen met gerecycleerd water

Campus Vesta bespaart 18 miljoen liter drinkwater per jaar 

Campus Vesta bespaart 18 miljoen liter drinkwater per jaar

Voor Jan De Haes, de gedeputeerde achter Campus Vesta, is het een evidentie dat overheidsinstellingen net zoals bedrijven hun afvalwater zelf recycleren. Volgens hem komt de nieuwe waterzuivering geen dag te vroeg. “We bouwden een uniek gesloten circuit dat het gebruikte bluswater van alle brandtrainingen recycleert. De bezinkbekkens sturen het water naar de waterzuiveringsinstallatie die het water tot oppervlaktewaterkwaliteit zuivert. Het water van brandtrainingen komt in een groot ondergronds bekken van maar liefst 460.000 liter terecht. Van hieruit vertrekt een hydrantennetwerk met blusslangen. Campus Vesta sluit hier ook al haar huishoudelijk afvalwater op aan. Het propere water wordt bijgevuld door regenwater afkomstig van de daken van twee voormalige militaire loodsen.”

Provincie Antwerpen investeert 3,4 miljoen euro in ecologische brandweerschool

Vroeger deed Campus Vesta blustrainingen met drinkwater. De zuiveringssystemen konden het water niet voldoende zuiveren. De Haes: “Bluswater moet aan zeer strenge hygiënische normen voldoen. Het werd wel gerecycleerd en in een gesloten kringloop als koelwater voor de oefenplaat gebruikt. Het huishoudelijk afvalwater van Campus Vesta werd gezuiverd in een ecologisch rietveld en eindigde in een sterfgracht. Aangezien we op Campus Vesta in 2019 nog een oefenplaat voor zware industriële brandbestrijding bouwen, moesten we kunnen inspelen op de groeiende activiteit. Bij deze schaalvergroting hoorde ook Campus Vesta van een innovatieve waterzuivering voorzien.”

Na het olifantenzwembad heeft nu ook de brandweerschool een waterzuivering

Ingenieur en bedenker van de waterzuivering Vinzens Mausen van Hydrio is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werkte al een soortgelijke waterzuivering uit voor de faculteit dierengeneeskunde van de universiteit van Gent, voor cosmeticabedrijf Mylène, de gevangenis van Merksplas en het olifantenzwembad van Planckendael. “De nieuwe waterzuivering van Campus Vesta werkt op basis van een moving bed biofilm reactor (MBBR). Op vast dragermateriaal worden micro-organismen gekweekt die een film vormen. Aan het oppervlak van het dragermateriaal groeien bacteriën die het afvalwater afbreken en zuiveren. Speciaal voor de nieuwe waterzuivering werkte brandblusleverancier Saval bluspoeders uit op maat die sneller worden gezuiverd dan de standaard samengestelde blusproducten,” vertelt Mausen. Een leuk weetje: deze bacteriën verwerken naast bluswater ook al het sanitaire afvalwater van Campus Vesta.

Bouw 2e oefenplaat voor industriële brandbestrijding

Dankzij dit nieuwe duurzame waterzuiveringssysteem wordt de bouw van een tweede oefenplaat voor zware industriële brandbestrijding mogelijk. Gedeputeerde Jan De Haes bracht de noden van de sector in kaart. “Op de nieuwe oefenplaat komt een industriële site met meerdere etages: noodzakelijke oefenobjecten om meer specialisten op te leiden. Zo initieert de provincie Antwerpen kennisdeling tussen brandweerprofessionals en het petrochemische bedrijfsleven.”