Functioneel beheerder - ISLP

Erkenningsnummer

0825

Doelgroep

Operationele personeelsleden uit alle kaders en CALog-personeelsleden.

Bijkomende informatie

  • De opleiding is bestemd voor medewerkers die de functie van functioneel beheerder ISLP in een politiezone uitvoeren.
  • De kandidaat heeft de nodige informatica en ISLP-kennis. 
  • Bijkomend voor het CALog-personeel: de kandidaat heeft kennis van de basisbegrippen van het wettelijk kader binnen de gerechtelijke politie, verkeer en administratie.

Inhoud

  • Algemene inleiding: doel van de vorming, de functie "functioneel beheerder ISLP", wettelijk kader en reglementering                                 
  • ANG-exploitatie: structuur en inhoud van de ANG en de module exploitatie                                                                  
  • ANG-voeding: de verschillende voedingsapplicaties                            
  • ISLP: lokale configuratie, ISLP documenten, ISLP gevorderd en queries.

Duur van de opleiding

160 uur

Maximaal aantal deelnemers

20

Prijs

  • participerende zone: 913 euro
  • niet-participerende zone: 1.141 euro

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Aline De Pooter via aline.depooter@campusvesta.be of 03 206 03 93

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03

Ben je een HR-medewerker van een politiezone? Dan kan je ons via onderstaande button de specifieke behoefte voor deze opleiding meegeven. Alvast bedankt voor de input!