Wijkpolitie

Erkenningsnummer:

2815

Doelgroep:

Operationele personeelsleden uit volgende kaders: inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris, hoofdcommissaris.

Bijkomende informatie:

n.v.t.

Inhoud:

  • De politionele aanpak van de buurt en de wijk: de plaats, de functie en de rol van de wijkwerking binnen de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus.               
  • Praktische toepassingen van de deontologische code in het licht van de functie wijkpolitie.                                          
  • Technieken en basisvaardigheden: communicatie en conflicthantering, stressbeheersing, sociale vorming.                    
  • Toepassing van de gemeenschapsgerichte politiezorg in de wijkwerking: dagelijkse taken op lokaal niveau, specifieke problemen van de wijk, preventie op lokaal niveau                             
  • Projectwerking, voorbereiding stage en eindproef: projectwerking toegepast op een wijkproblematiek, voorbereiding stage (doelstellingen, opdrachten o.a. stageproject en stageverslag), voorbereiding van de eindproef.     

Duur van de opleiding:

120 uur + 100 uur stage

Maximum aantal deelnemers:

25

Prijs:

2023 : Participerend 507 euro / Niet-participerend 634 euro

2024 : Participerend 565 euro  / Niet-participerend 707 euro 

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Silvie Cappelle via silvie.cappelle@campusvesta.be of 03/540.02.50.

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.