Functioneringsevaluatie - Opleiding van de eindverantwoordelijken en evaluatie-adviseurs

Erkenningsnummer:

1505

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor eindverantwoordelijken en/of evaluatie-adviseurs van de lokale of federale politie.

Bijkomende informatie:

n.v.t.

Inhoud:

Functioneringsevaluatie als HRM-tool, wettelijke bepalingen, procedures en HRM-principes:

  • Keuze van de evaluatoren (kennis van de functie, regels, …)
  • Rol van de eindverantwoordelijke en evaluatie-adviseur in het evaluatieproces
  • Definitie en inhoud van de evaluatie, actoren in de evaluatie en (einde van de) evaluatieperiode
  • Statutaire gevolgen van de evaluatie en bijzondere bepalingen

De rol van de eindverantwoordelijke en evaluatie-adviseur in de functioneringsevaluatie:

  • Algemene filosofie van het geïntegreerde politiebeoordelingssysteem, HRM-principes
  • Implementatie van het systeem in al zijn aspecten
  • Formuleren van doelstellingen: vertalen van strategische doelstellingen in operationele & coherentie
  • De rol van de eindverantwoordelijken en evaluatie-adviseurs
  • Plaats en betekenis van het systeem in een geïntegreerd HRM

Duur van de opleiding:

8 uur

Maximum aantal deelnemers:

20

Prijs:

2023 - 2024 : Participerend 80 euro / Niet-participerend 100 euro

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03/205.19.76.

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.