Functioneringsevaluatie - Opleiding van de evaluatoren

Erkenningsnummer

1506

Doelgroep

De vaste syndicale afgevaardigden of de door de eindverantwoordelijken aangewezen evaluatoren of diegenen die aangeduid zijn als bijzitters en plaatsvervangers in de raad van beroep in het kader van een evaluatiesysteem.

Bijkomende informatie

n.v.t.

Inhoud

  • Functioneringsevaluatie als HRM-tool
  • Wettelijke bepalingen en procedures
  • HRM-principes
  • Het houden van een gesprek in het kader van een functioneringsevaluatie (plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek)

Duur van de opleiding

8 uur

Maximum aantal deelnemers

20

Prijs

Participerend 80 euro / Niet-participerend 100 euro

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03/205.19.76.

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.