Functioneringsevaluatie - Opleiding van de evaluatoren

Erkenningsnummer:

1506

Doelgroep:

De vaste syndicale afgevaardigden of de door de eindverantwoordelijken aangewezen evaluatoren of diegenen die aangeduid zijn als bijzitters en plaatsvervangers in de raad van beroep in het kader van een evaluatiesysteem.

Bijkomende informatie:

n.v.t.

Inhoud:

  • Functioneringsevaluatie als HRM-tool
  • Wettelijke bepalingen en procedures
  • HRM-principes
  • Het houden van een gesprek in het kader van een functioneringsevaluatie (plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek)

Duur van de opleiding:

8 uur

Maximum aantal deelnemers:

20

Prijs:

Participerend: 80 euro                                                                 

Niet-participerend: 100 euro

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03/205.19.76.

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.

Ben je een HR-medewerker van een politiezone? Dan kan je ons via onderstaande button de specifieke behoefte voor deze opleiding meegeven. Alvast bedankt voor de input!