Mentor OPS

Erkenningsnummer

4248

Doelgroep

Operationeel lid zijn van de geïntegreerde politie én het akkoord hebben van het diensthoofd om, als vrijwilliger, de functie van mentor uit te oefenen, rekening houdend met de geschiktheidscriteria zoals bepaald in art. V.7 UBPol.

Inhoud

De mentor begeleidt politiemensen in opleiding en ondersteunt ze tijdens de stageperiode. De mentor staat de aspirant bij in de praktische activiteiten en zet deze aan tot een correcte professionele houding waarbij de nadruk wordt gelegd op het toepassen van de theoretische kennis volgens de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

  • Kennismaking en organisatie van de opleiding
  • De mentor in de opleidingsstructuur
  • Kenmerken van de opleiding
  • Begeleiding van een stagiair
  • Communicatieve vaardigheden en coaching
  • Geïntegreerde oefeningen
  • Evalueren van een stagiair

Duur van de opleiding

48 uur + examen

Maximaal aantal deelnemers

20

Prijs

  • Participerend: 557 euro
  • Niet-participerend: 697 euro

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03 205 19 76

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03

Ben je een HR-medewerker van een politiezone? Dan kan je ons via onderstaande button de specifieke behoefte voor deze opleiding meegeven. Alvast bedankt voor de input!