Mentor OPS

Erkenningsnummer:

4248

Doelgroep:

Operationeel lid zijn van de geïntegreerde politie én het akkoord hebben van het diensthoofd om, als vrijwilliger, de functie van mentor uit te oefenen, rekening houdend met de geschiktheidscriteria zoals bepaald in art. V.7 UBPol.

Inhoud:

De mentor begeleidt politiemensen in opleiding en ondersteunt ze tijdens de stageperiode. De mentor staat de aspirant bij in de praktische activiteiten en zet deze aan tot een correcte professionele houding waarbij de nadruk wordt gelegd op het toepassen van de theoretische kennis volgens de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

  • Kennismaking en organisatie van de opleiding
  • De mentor in de opleidingsstructuur
  • Kenmerken van de opleiding
  • Begeleiding van een stagiair
  • Communicatieve vaardigheden en coaching
  • Geïntegreerde oefeningen
  • Evalueren van een stagiair

Duur van de opleiding:

48 uur + examen

Maximum aantal deelnemers:

20

Prijs:

2023 - 2024 : Participerend 557 euro / Niet-participerend 697 euro

Meer informatie:

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03 205 19 76

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03 205 30 03