Integratie personeel CALog

Erkenningsnummer                                 

1142

Doelgroep                                                    

CALog-personeelsleden              

Bijkomende informatie                           

n.v.t.    

Inhoud

  • De structuur van de democratische Belgische staat en de rol van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus
  • De rol en de plaats van de politie in de (multiculturele) maatschappij
  • Structuur en organisatie van de geïntegreerde politie
  • Deontologische principes en hoe ze in het werk toepassen
  • Welzijn op het werk
  • Statuut van het CALog-personeel: beschrijving van de statutaire regels die van toepassing zijn (KB Mammoet)

Duur van de opleiding

24 uur

Maximum aantal deelnemers

20

Prijs

Participerend 317 euro  / Niet-participerend 396 euro 

Meer informatie

Politieopleidingen planningsdienst via inschrijvingen@campusvesta.be

Administratief organisator Lien Luyten via lien.luyten@campusvesta.be of 03/205.19.76.

Hoofdcoördinator Els Keustermans via els.keustermans@campusvesta.be of 03/205.30.03.